FILOZOFIA LIEČBY TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Čínska medicína

Tradiční čínska medicína je z veľkej časti založená na filozofickom poňatí, ktoré pokladá ľudské telo za malý svet so súborom kompletných, dômyselných a vzájomne prepojených systémov. Tento systém obvykle pracuje v rovnováhe k zachovaniu zdravia prospešných funkcií ľudského tela. Rovnováha dvoch energií tzv. "yin" a "yang" je brána k Qi, čo je označenie pre životnú silu alebo tiež duchovnú energiu. Akékoľvek obmedzenie Qi sa prejaví ako nejaký druh ochorenia, ktorého druh je daný charakterom zmeny toku Qi.

Tradičná čínska medicína si vytvorila unikátny model tela, pozoruhodne spojený s meridiánovým systémom. Podľa čínskej medicíny meridiánový systém tvorí 14 hlavných dráh, ktoré spájajú dôležité orgány tela a ktorými prúdi Qi a napája telo energiou a potravou. Napríklad dráha pľúc prebieha z miesta, kde sa pľúca anatomicky nachádzajú, až po špičku palca na rukách a jej vnútornú energiu môžeme stimulovať pomocou príslušných akupunktúrnych bodov, ktoré tejto dráhe prislúcha. Liečebné postupy, ktoré tradičná čínska medicína používa, potom majú za úlohu obnoviť v tele rovnováhu, t.j. rovnomerný transport Qi.

Tradičná čínska medicína zahŕňa:
- akupunktúru
- čínsku masáž
- čínske liečivé byliny
- výživu
- cvičenie.

Akupunktúra

Akupunktúra

Akupunktúra je jednou z najstarších lekárskych procedúr, ktorá vznikla v Číne asi pred 2000 rokmi. Je to postup, pri ktorom akupunkturista zapicháva množstvo sterilných, vlasovo tenkých ihličiek do určitých bodov tela (akupunktúrne body). Voľba bodov závisí na povahe ochorenia. Účelom je zamedzenie ochorenia alebo jeho liečenie. Akupunktúra sa snaží vrátiť zdravie zlepšením prietoku Qi a obnovením porušenej rovnováhy. Poloha bodov na tele súvisí s meridiánovým systémom. Vpich ihličky má na tento bod stimulační účinok. Tradičná čínska medicína predpokladá, že akupunktúra stimuluje vnútorný regulačný systém tela a tým dosahuje prirodzenú liečebnú odozvu. V literatúre existuje veľa máp ľudského tela, ktoré popisujú polohu akupunktúrnych bodov a ich vzťah k činnosti tela. Len na chodidlách ich je viac ako štyridsať. Nasledujúce obrázky znázorňujú niektoré akupunktúrne body ľudského tela.

Masáž

Masáž

Masáž je manipulácia s mäkkým tkanivom tela. Pomáha znížiť stres a svalové napätie, znižuje bolesť z poranení a urýchľuje liečenie niektorých akútnych a chronických ochorení. Technika masáže je používaná už storočia. Má priaznivý vplyv na obehový systém a telesný metabolizmus. Masáž môže mať rôznu intenzitu a techniku vykonania v závislosti na tom, čo je od nej očakávané. Hlavnou metódou čínskej masáže je masáž bodov a meridiánov, pričom ale nie je zabúdané na príjemné relaxačné pôsobenie masáže.

Bankovanie

Bankovanie

Bankovanie (Cupping) je staroveká čínska technika pri ktorej je na povrch kože priložená špeciálna banka, v ktorej je po priložení vytvorený podtlak (buď tým, že sa banka nahreje a pri jej ochladení v nej poklesne tlak alebo je vzduch sčasti odsatý), takže koža a povrchová vrstva svalov je vtiahnutá dovnútra a držaná v banke. V niektorých prípadoch môže byť bankou pohybované zatiaľ čo podtlak na koži je aktívny, to spôsobuje miestne naťahovanie kože a svalov ("kĺzavé bankovanie"). Tento postup má vzťah k masážnej technike vykonávanej rýchlym stláčaním kože pozdĺž chrbta. V praxi je koža stlačovaná v niektorých špecifických bodoch. Bankami, v ktorých je podtlak, môže byť i pohybované (je používaný lubrikačný gél).

-- Libor Valíček --

Odporúčame

Prečítajte si